Solutia Probar

Aplicatia ProBARpermite inventarierea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din patrimoniul unei institutii utilizand tehnologia codurilor de bare.

Este compusa din doua module: aplicatia centrala instalata pe o statie de lucru sau server Windows si aplicatia mobila instalata pe scanere mobile pentru coduri de bara.

Aplicatia editeaza liste de inventar conforme cu OMFP 3512/2008 actualizat (coduri 14-3-12 si 14-3-12b), respectand si OMFP 2861/2009 actualizat.

Mijloacele fixe si obiectele de inventar sunt gestionate pe locuri de folosinta si pe gestionari. Importul acestora se face initial din ERP-ul institutiei, unde se si exporta rezultatul inventarierii. Modulul ProBar se va integra cu ERP-ul existent prin colaborare cu beneficiarul (care va furniza accesul la aplicatie si la baza de date a proiectantilor nostri si vor colabora in testarea integrarii)

Listele de inventar pentru mijloace fixe si obiecte de inventar, se pot edita pe mai multe criterii (de ex. Active fixe corporale/ necorporale, obiecte de inventar in folosinta/ in magazie, pe gestionar sau persoana care le are in folosinta, propuse-spre-casare, pe surse de finantare: proiecte europene, buget, etc) si –pe aceleasi criterii- se pot genera centralizatoare.

 

Produsele etichetate prin sistemul de coduri de bare sunt scanate cu ajutorul terminalelor mobile, datele fiind colectate, transferate si prelucrate instantaneu in aplicatia centrala.

In cadrul procesului de inventariere se pot opera modificari in baza de date privind locatia, starea de functionare si gestionarul/persoana care are in folosinta mijlocului fix/obiectului de inventar.

Aplicatia centrala permite conectarea cu sistemul ERP si alocarea automata de coduri unice pentru produse, precum si listarea de etichete in vederea lipirii acestora pe produse.

Aplicatia poate functiona si independent de sistemul ERP, in acest caz realizandu-se doar listarea si inventariere produselor etichetate.

Solutia presupune instalarea aplicatiei pe o statie de lucru si folosirea numarului optim de terminale mobile cu care se realizeaza inventarierea faptica prin scanare si raportarea datelor in aplicatia centrala.

Aplicatia permite inventarierea produselor pe locuri de folosinta.